Konferens om kultur och kontext i DSM-5

I våras lanserades det nya amerikanska diagnostiska systemet DSM-5. I höst håller därför Transkulturellt Centrum konferensen Kliniska utmaningar och nya perspektiv på kultur och kontext i DSM-5.

På konferensen presenteras internationell och nordisk forskning samt kliniska erfarenheter. Programmet består av föreläsningar och en rad interaktiva workshops kring hur kunskapen kan tillämpas i praktiken. Huvudtalare är professor Laurence Kirmayer, McGill University, Montreal och professor Roberto Lewis-Fernández, Columbia University, New York.

Konferensen, som hålls den 7-8 november, ger även kunskap om kommunikation och differentialdiagnostik samt om bestämningsfaktorer för psykisk hälsa. Den psykiatriska diagnostikens roll, begränsningar och möjligheter vid behandling är också något som belyses. 

Alla yrkesgrupper som arbetar med bedömning och behandling av psykisk ohälsa och sjukdom i primärvård och psykiatri, forskare, utbildare och övriga intresserade är välkomna. Läs mer här.

2013-07-02