Ny behandlingsmetod prövas på Norra Stockholms psykiatri

Nu prövas för första gången i Sverige en behandlingsmetod, ERGT, riktad mot patienter med självskadebeteende. Norra Stockholms psykiatri deltar i pilotstudien.

ERGT står för Emotion Regulation Group Therapy och är en gruppterapi med fokus på hantering av känslor, något som man vet att många personer med självskadebeteende upplever som svårt. Metoden har utvecklats av den amerikanska docenten Kim Gratz, som har använt ERGT sedan början av 2000-talet med goda resultat.

Totalt är det femton vuxenpsykiatriska mottagningar och två barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar som deltar i pilotstudien som beräknas pågå i ett år. Förhoppningen är att metoden ska kunna spridas som en väl fungerande behandlingsmodell i hela landet.

Inom Norra Stockholms psykiatri deltar Behandlingsenheten City som tar emot personer med komplex problematik där emotionell instabilitet och självskadebeteende är vanligt. Projektet startar i december.

Fakta om ERGT-studien
ERGT-studien sker och finansieras av Nationella självskadeprojektet. Det är en gemensam satsning som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting gör under tre år med början 2012 med en budget på 13 miljoner kronor per år. Syftet är att samordna den kunskap som finns i landet och skapa ett tidigt omhändertagande av unga med risk för eller med allvarliga självskadebeteenden.

Det övergripande målet är att bli bättre på att förebygga och att antalet unga med självskadebeteende ska minska, men projektet syftar också till att utveckla vården på området.

Läs mer på Nationella självskadeprojektet.

2013-12-04