Ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa

Socialstyrelsen anser att kompetensen om äldre personers psykiska ohälsa behöver stärkas.

I en rapport redovisar Socialstyrelsen aktiviteter som myndigheten gjort under perioden april 2010 – maj 2013 för att stödja arbetet med att uppmärksamma och arbeta med äldre personers psykiska ohälsa. De ger också förslag på fortsatta åtgärder.

20 procent av alla äldre har psykisk ohälsa

I dag har cirka 20 procent av alla äldre personer psykisk ohälsa. Inom en snar framtid kommer 25 procent av alla svenskar att vara 65 år och äldre, vilket gör psykisk ohälsa till en av våra största folksjukdomar.

Socialstyrelsen anser att det är viktigt att äldre får bättre diagnostisering och behandling i primärvården och bättre socialt stöd. Myndigheten tycker också att kompetensen inom området psykisk ohälsa bland äldre personer ska stärkas hos personalen. Det är också viktigt att utveckla former för att på regional nivå integrera utveckling, forskning, utbildning och praktik kring äldres psykiska ohälsa.

Ladda ner rapporten här.

2013-08-09