Nya psykiatriakutbilen lotsar rätt

Trycket har minskat på psykiatriska akutmottagningen sedan psykiatrisk akutmobilitet, PAM, började rulla för två månader sedan. Bilen, som ser ut som en ambulans, larmas via 112 och åker främst ut vid suicidlarm.

– Det finns en ökad psykisk ohälsa i samhället vilket tydligt avspeglar sig i inkommande samtal till polisen. PAM-projektet gör att rätt kompetens, det vill säga psykiatrin i det här fallet, är den som initialt tar hand om personer som mår dåligt. Det innebär också att vi kan frigöra våra resurser till polisiära uppdrag, säger Björn Cewenhielm, chef på regionledningscentralen i polisregion Stockholm.

I vissa fall krävs ett polisomhändertagande, ärenden som faller inom paragraf 47 i Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT.  I de fallen har polisen åkt med på ärendet.

Psykiatri och polis i samverkan
Personal från psykiatriska akutmottagningen har regelbundna möten med polisen i Stockholm där syftet är att förmedla kunskap och öka förståelsen kring suicidfrågor. Under träffarna behandlas till exempel frågor om hur en person med självmordstankar kan tänka och känna i sin situation. Och vad som är viktigt att tänka på kring bemötande.

Anton Batalha, är en av sjuksköterskorna som arbetar i akutbilen och föreläser hos polisen.

– Under en halv dag går vi igenom bland annat bemötande av suicidnära personer, hur dessa personer kan resonera kring och uppleva sin situation, samt lite kring hur man gör en suicidriskbedömning. Detta med ambitionen att göra RLC-operatörerna lite mer säkra i dessa svåra samtal, som de ju har en hel del av i sitt arbete.

 

Läs mer om Psykiatrisk akutmobilitet, PAM här

Publicerat 2015-06-10