Psykossektionen har fått pris

Den 8 oktober delades priset för MärkVärd utveckling ut på Parasollets inspirationsdag. En av vinnarna var Norra Stockholms psykiatris psykossektion, avdelningarna 2-6, för deras arbete med Patientforum.

– Det känns oerhört roligt att vi inom psykossektionen får det här priset, ett fint tecken på att det pågår ett mycket bra samarbete mellan avdelningarna. Samtidigt har BISAM vid Psykiatri Södra varit till fantastisk hjälp och generöst delat med sig av kunskap, erfarenheter och material. Förhoppningsvis kan vi ge något tillbaka, säger samordnaren för Patientforum

Parasollets motivering lyder:
”Ni har visat att det går att skapa förändring och verkligt patientinflytande på kort tid. Inom sektionen har ni infört ett gemensamt arbetssätt med Patientforum som hålls varje vecka, där alla patienter kan delta. Arbetet har kommit till stånd under våren och redan visat på goda resultat. Det är också ett exempel på hur vi kan hjälpa varandra över klinikgränserna.”

Priset delas ut för innovativa insatser som bidrar till utveckling av den psykiatriska heldygnsvården och som ingår inom ramen för Heldygnsvårdsprojektet Parasollet.

2013-10-22