Välkommen till Norra Stockholms psykiatris webbplats

Webbplatsen ska ge dig som är patient och närstående bättre förståelse för hur psykiatrin fungerar inom Stockholms läns landsting, hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få i din situation.

Innehållet bygger bland annat på intervjuer med våra patienter och närstående. Vi frågade vilken information man ville ha, vad som var viktigt att veta och vad vi skulle tänka på när vi gjorde en webbplats. 


Frågorna man ville få svar på var till exempel:

  • Vad psykiatrin kan hjälpa till med?
  • Hur man kommer i kontakt med vården?
  • Finns det andra sätt att få hjälp?
  • Hur funkar psykiatrin?
  • Hur lämnar jag synpunkter på vården?

Vi har också gjort användningstester på sidorna för att ta reda på om vi har tänkt rätt kring innehåll, struktur och form. Vi har fått positiva reaktioner och många tyckte att sidorna känns luftiga och lättlästa, vilket vi är särskilt glada för.

Ett syfte med webbplatsen är att du som besökare ska få en tydligare bild av vad psykiatrisk specialistvård kan erbjuda, men också ökad kunskap kring hur psykiatrin fungerar inom Stockholms läns landsting.

Ett annat syfte med vår nya webbplats är att skapa dialog med dig, där vi gärna vill ha dina synpunkter. Det kan vara allt från innehåll till information som du saknar.

Varje sida har fått ett fält där du kan tycka till om informationen hjälpte dig. Det är viktigt för oss att få återkoppling från dig så att vi kan göra en ännu bättre webbplats.

Tillgänglig webbplats

Idén med en tillgänglig webbplats är bland annat att innehållet ska vara lätt att förstå och ha en logisk struktur. Men också att anpassa webbplatsen så att sidorna lättare kan läsas från din mobiltelefon eller läsplatta.

Arbete kvar

Vi är ännu inte riktigt klara. Det finns en del kvar att göra som till exempel att ta fram information på andra språk och innehåll med både ljud och bild. 

Här kan du läsa mer om webbplatsen.

Skicka gärna e-post om du har synpunkter eller frågor, nsp.info.slso@sll.se.

2013-08-14