Albert samordnar, motiverar och visar vägen

Genom tät kontakt och uppsökande arbete försöker Albert Simoni, case manager, öka och förbättra livskvaliteten för patienter med missbruk och samtidig psykisk ohälsa. 

Albert Simoni arbetar på Serafens psykiatriska mottagning city.

– Som case manager har jag en samordnande funktion för patienter med dubbeldiagnos, i det här fallet patienter med missbruk och psykisk ohälsa. Patienterna är ofta komplexa med sociala problem som tidigare inte fått lämplig rehabilitering. Jag ser till att stötta i kontakter med vård- och stödsystem.

Han ingår i nätverket CM Norra Innerstaden, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad, där beroendevården, psykiatrin och socialtjänsten samverkar.

Alliansskapande arbete

– Det första jag försöker göra är att se till hela människan och skapa en allians med personen. Tillsammans kartlägger vi vilka behov som finns kring missbruk och psykiatri och arbetar utifrån dem. Behoven ska styra insatsen. Vi träffas antingen här hos mig, hos patienten eller där den befinner sig om personen är hemlös, säger Albert.

Personer med missbruk och samtidig psykisk ohälsa är en grupp som ofta riskerar att hamna i kläm.

– Det är patienter som tyvärr kan bollas fram och tillbaka. Till exempel att man kommer till psykiatrin och är påverkad och får till svar att man måste till beroende för att först behandla sitt missbruk. Genom att vi case managers inom beroendevården, psykiatrin och socialtjänsten samverkar på ett annat sätt än tidigare riskerar färre personer att hamna mellan stolarna.

Motiverande samtal

Utöver att lotsa patienterna till rätt instans arbetar Albert mycket med att motivera sina klienter.

– Många patienter saknar sjukdomsinsikt och kan känna ett starkt motstånd till behandling så det handlar mycket om uppmuntrande samtal. Vi jobbar långsiktigt tillsammans för att nå nyktra perioder, eller i alla fall perioder med minskat drickande eller drogande. Har personen varit nykter ett tag försöker jag peppa hen att fortsätta så, samtidigt behöver man inte skämmas om man får ett återfall.

I sin roll som case manager skapar Albert också resursgrupper åt sina patienter.

– Resursgrupperna består av närstående till patienten, behandlare och kommunpersonal som träffas var tredje månad och stämmer av hur det går med den plan som satts upp. Tillsammans med patienten kallar man även till olika vårdplaneringar som följs upp. Vi gör också en krisplan på beroende- och psykiatrisidan med vad man ska göra vid tidiga varningstecken.

Många har fått ett självständigt liv

Alberts kontakt med patienterna varierar, en del träffar han flera gånger i veckan, andra mer sällan. Målet med hans arbete är att patienterna ska få ett självständigt liv.

– Många har kommit dit och slutat med missbruk, mår psykiskt bra, har utbildat sig eller fått eget boende via kommunen. Fyra-fem stycken av mina patienter jobbar del- eller heltid och försörjer sig själva. Vi har fortfarande kontakt, ibland mår de sämre och då har man tätare kontakt än när det är stabilt, men det fungerar väldigt bra överlag.

– Vårt arbete har också bidragit till att inläggningarna minskat Det är ett väldigt intressant yrke, jag älskar att jobba med det här, säger Albert Simoni.

Publicerad 2015-09-11