Årsberättelse 2015

Nu finns Norra Stockholms psykiatris årsberättelse från föregående år att läsa.

I årsberättelsen kan du läsa om klinikens arbete med patientsäkerhet, ekonomi, HR, forskning, miljö och kommunikation under 2015.

Publicerat 2016-05-16