Årsberättelse 2016

I Norra Stockholms psykiatris årsberättelse kan du läsa om klinikens arbete med patientsäkerhet, ekonomi, HR, forskning, miljö och kommunikation under 2016.

Publicerad 2017-03-29