Årsberättelse 2017

I Norra Stockholms psykiatris årsberättelse kan du läsa om klinikens arbete med patientsäkerhet, ekonomi, HR, forskning, miljö och kommunikation under 2017.

Här kan du läsa hela årsberättelsen.