Brukarstyrd inläggning även på avdelning 24

I höstas startade Brukarstyrd inläggning, BI, på avdelning 51. Nu har även avdelning 24 ett rum där patienter med emotionell instabilitet kan skriva in sig själva. 

Avdelning 24 har sedan den 1 mars, utöver sina 15 ordinarie platser, ett rum reserverat för Brukarstyrd inläggning.

Liisa Lehmussaari

– Vi ser verkligen fram emot det här, personalen har fått utbildning inom BI och är förväntansfulla. Samtidigt är det ju patienternas hälsa och trygghet som är i fokus. Patienterna blir mer delaktiga i sin vård samt får ökad självständighet och större ansvarstagande. Vi hoppas att det här ska gynna dem, säger Liisa Lehmussaari, enhetschef.

– Om projektet fungerar bra och man ser ett positivt resultat vill vi utöka antalet BI-platser. Vi räknar med uppåt 15 kontrakt. Jag tror att brukarstyrda inläggningar är framtidens psykiatri.

Fakta

Brukarstyrd inläggning, BI, är ett projekt i samarbete mellan öppen- och heldygnsvården. Det innebär att en sängplats finns tillgänglig på en avdelning enligt överenskommelse mellan patienten och ansvarig personal. Inläggningen sker på patientens initiativ och är kortvarig, oftast ett till tre dygn.

Så fungerar det

  • Om kontaktpersonen från öppenvårdsmottagningen och koordinatorn (projektansvarig sjuksköterska inom heldygnsvården) tycker att BI kan vara till hjälp för dig som är patient kommer du få information om tjänsten. Om du vill ha BI skrivs ett individuellt kontrakt.
  • I kontraktet finns omvårdnadsplanen för BI och innehåller bland annat uppgifter om när BI ska användas, hur ofta, hur länge samt vilka omvårdnadsåtgärder BI ska innehålla.
  • Om du även ger samtycke till forskning skrivs en samtyckesblankett under. När kontraktet är färdigt skrivs BI in i vård- och krisplanen.
Publicerat 2016-03-03