Egenerfarna medarbetare har skapat trygghet och hopp

Nyligen avslutades PRIO-projektet Medarbetare med brukarerfarenhet på Norra Stockholms psykiatri och Psykiatri Södra Stockholm. De egenerfarnas insatser har uppskattats av såväl patienter som personal.

Medarbetare med brukarerfarenhet, MB, är en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning som anställs med erfarenheten som uttalat kompetenskrav. Projektet har varit gemensamt mellan Psykiatri Södra Stockholm och Norra Stockholms psykiatri.

– Tankarna om att det borde finnas egenerfarna i det kliniska vårdarbetet föddes för drygt tio år sedan. Flera andra länder använder den typen av funktion inom psykiatrin, internationellt brukar det kallas Peer Support Workers. I januari 2016 kunde vi äntligen dra igång projektet och anställde då sex stycken MB på de båda klinikerna, säger Anders Thorgren, projektledare vid Psykiatri Södra Stockholm.

Hållit i flera aktiviteter

Tillsammans med övrig personal har MB, främst inom heldygnsvården, arbetat med att i en coachande roll stötta patienten i sin återhämtning. Ett av projektets mål var att erbjuda patienter inom heldygnsvården fler möjligheter till gemensamma regelbundna aktiviteter. MB har bland annat hållit i promenader, morgonsamlingar, kreativa verkstäder och hjälpt till med Patientforum.

– Det har varit väldigt uppskattat bland patienterna. 86 procent tyckte att aktiviteterna som MB hållit i varit till hjälp. Majoriteten av patienterna ansåg även att MB varit ett stöd. Ser man till projektet överlag har vi lyckats uppfylla tre av fyra mål med aktiviteter, kamratstödjande insatser och konkreta exempel på återhämtning, säger Åsa Steinsaphir, projektledare vid Norra Stockholms psykiatri.

– MB har också med sin unika erfarenhet även hjälpt personalen att se saker på andra och nya sätt. De har varit uppskattade kollegor, säger Åsa.

På Psykiatri Södra Stockholm avslutas projektet. På Norra Stockholms psykiatri kommer MB erbjudas fortsatt tjänst även efter att projektet avslutats. Förhoppningen är att kunna vidareutveckla arbetssättet på sikt.

Se en film om PRIO-projektet Medarbetare med brukarerfarenhet: