Egenerfarna medarbetare stöttar patienter i heldygnsvården

”Hej, jag är här för att jag varit i samma situation som dig och delar gärna med mig av min kunskap”. Så kan ett samtal mellan en medarbetare med brukarerfarenhet och en patient börja på Norra Stockholms psykiatri. 

Medarbetare med brukarerfarenhet, MB, är en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning som anställs med erfarenheten som uttalat kompetenskrav.

Sedan december har de tre medarbetarna med brukarerfarenhet Jonathan Dahl, Tove Lundin och Bengt Sprowede varit i tjänst på avdelningarna 4 och 53.

Bengt Sprowede

– Man kan väl säga att det tagit ungefär en månad för både patienter och personal att förstå vilka vi är och varför vi finns här. Men överlag har vi bara fått ett positivt bemötande och ingen patient jag pratat med tycker att det är fel eller att det känns konstigt att vi arbetar på avdelningarna. Patienterna visar intresse för oss, säger Bengt Sprowede.

Tove Lundin

– Det är så roligt att man har börjat fördjupa samtalen. I början var det bara något kort, och det kunde ju räcka, men nu kan det handla om närstående och relationer, försäkringskassan eller tips om olika organisationer. All den information vi sitter på finns det ett behov av. Det blir bara häftigare och häftigare, säger Tove Lundin. 

Öppna med sin erfarenhet

En MB ska vara öppen med att hen har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Jonathan har erfarenhet av psykossjukdom, Bengt och Tove av bipolär sjukdom typ 2. Alla tre tycker att den egna bakgrunden spelar stor roll i mötet med patienten.

Jonathan Dahl 

– Om jag har lyckats återhämta mig och fått jobb kan du som patient också göra det. Att jag kan förmedla en övertygelse om att det finns hopp känns väldigt bra. Jag tycker att det är väldigt betydelsefullt att det finns en känsla av sammanhang, säger Jonathan Dahl. 

– Vi är väldigt viktiga i utslussningsfasen och återhämtningen. Det är lätt för många att återgå till tidigare rutiner när man kommit tillbaka från en vårdperiod. Eftersom vi alla har erfarenhet av återhämtning själva kan vi kanske förmedla råd och stöttning på ett annat sätt än vad övrig personal kan göra, säger Bengt Sprowede.

Startat flera aktiviteter

Ett av projektets mål är att erbjuda patienter fler möjligheter till gemensamma regelbundna aktiviteter. Medarbetarna med brukarerfarenhet har bland annat dragit igång promenader och morgonsamlingar.

– Vi har även mjukstartat med en kreativ verkstad där vi börjat med att göra kollage och armband. Vi visste inte vart vi skulle lägga ribban men det blev succé direkt. Det blir så mycket samtal, det är det som är det fantastiska med att göra något kreativt, man pratar samtidigt. Allt från Ernst Kirchsteiger och recept till tunga saker tas upp. Det är fantastiskt hur samtalen kring bordet är, säger Tove Lundin. 

– Flera patienter har också bett om att få enskilda samtal med oss. Det är ju ett gott tecken på förtroende och kan vara ett steg till att man slutligen vill göra fler saker tillsammans med andra i patientgruppen, säger Jonathan Dahl.

Projektet, som är ett samarbete mellan Norra Stockholms psykiatri och Psykiatri Södra Stockholm, pågår under sex månader.

Publicerat 2016-02-12