Föreläsning på Atlas: Acceptera dina känslor

Hjälpsam känsloreglering handlar bland annat om att acceptera känslor och att förändra sina beteenden. Den 22 september föreläser Patrick Carroll om ämnet för patienter och närstående.

Atlasmuren 3

Människans känslor kan delas upp i olika grundkänslor; positiva, neutrala och negativa. Glädje och intresse hör till de positiva, förvåning till neutral och till de negativa känslorna hör rädsla, ilska, skuld/skam, avsky och sorg.

Alla våra känslor innebär olika handlingsimpulser som vi triggas igång av. Till exempel kan känslan rädsla innebära handlingsimpulsen flykt. Ilska till attack, sorg till att man drar sig undan och skam till att man gömmer sig.

Att kunna reglera sina känslor är nödvändigt i vissa sammanhang. Våra känslor kan ge oss starka impulser att göra saker som inte alltid gynnar oss och som faktiskt i längden ökar vårt känslomässiga lidande. I sådana sammanhang är det hjälpsamt att i förväg veta hur man kan hantera sina känslor och inte handa på impuls och i affekt.

 – Vi kanske gör destruktiva saker som vi ångrar när vi går igång på vad vi känner i stunden. Därför är det viktigt att vi lyssnar på våra känslor och att vi lär oss ta till oss informationen som känslan ger, säger Patrick Carroll, psykolog på Mottagning för adhd I på S:t Eriksplan

Lyssna på vad känslorna säger oss

Han menar att känslan kan säga någonting om vad som är viktigt för oss i livet. Om känslorna styr för mycket kan det istället leda oss bort från det liv vi skulle vilja leva.

– Om du till exempel gillar att måla, men är rädd för att du skulle skämmas över din målning, då kanske du slutar att måla för att slippa skämmas. Det är ett exempel på hur känslorna för dig bort från det liv du skulle vilja leva som konstnär. Känsloreglering handlar alltså även om att acceptera sina känslor genom handling. Till exempel genom att kommunicera någonting som är viktigt för dig som person på ett sätt som blir hjälpsamt genom att en annan person kan ta det till sig istället för att det bara framförs som kritik.

– Om du skäms eller har skuldkänslor för att ta plats är det nödvändigt att träna på att kommunicera och stå upp för din åsikt och det som är viktigt för dig.

Känsloreglering handlar även om att lära sig att inte värdera sig själv och andra eller saker som inträffar utan att istället beskriva det som händer med ett icke-dömande språk. Tankar om hur man borde vara och hur andra borde vara utlöser ofta starka känslor. Genom känsloregleringsbehandling kan man träna upp att acceptera känslan, att stå emot impulsen, och att istället välja att göra det som fungerar bäst på lång sikt.

– Känslor kan vara mer eller mindre intensiva och det är bra att vara vaksam på om intensiteten matchar den situationen. Om du är stressad och hungrig är det sannolikt att din känslomässiga respons är starkare än annars. Även droger och alkohol påverkar hur vi reagerar på olika saker, liksom vår livshistoria säger Patrick Carroll.

För att vara effektiv i att hantera sina känslor är det också viktigt att öva upp medvetenheten om sina känslor. Vi har ofta känsloreaktioner som vi inte lägger märke till.

Öppen föreläsning

Vill du veta mer om känsloreglering? Den 22 september, klockan 15.00, håller Patrick Carroll en öppen föreläsning för patienter och närstående på Atlasmuren 3, S:t Eriksplan. Föreläsningen är gratis och ingen föranmälan krävs, däremot är antalet platser begränsat. Anmäl dig i receptionen vid ankomst. Välkommen!

Fler föreläsningar i höst: 

  • 29 september – Psykologisk behandling – En introduktion till KBT.
    Föreläsare: sjuksköterska och terapeut Annika Bauer
  • 6 oktober – Tidshantering – steg för steg.
    Föreläsare: arbetsterapeut Maria Persson

 

Publicerat 2016-09-16