Föreläsning på Atlas: Medicinsk behandling vid adhd

Att få en medicinsk behandling minskar bland att riskerna att hamna i missbruk och ökar chanserna att lyckas i skolan. Den 15 september föreläser Lars Tigerström, överläkare, om vilka olika alternativ det finns kring behandling vid adhd.

Atlasmuren 3, S:t Eriksplan

Lars Tigerström arbetar på Mottagning för adhd I, S:t Eriksplan.

– På föreläsningen ska jag bland annat att ta upp hur vi inom psykiatrin tror att den medicinska behandlingen fungerar i hjärnan och om vilka alternativ som finns. Jag kommer även att prata om dynamisk dosering, det vill säga att dosera utifrån hur man mår och vilka krav som ställs på en för stunden.

Bra effekt på 70 procent

För personer med adhd är det vanligt att kombinera läkemedel med andra insatser, till exempel färdighetsträning och kognitiva hjälpmedel. Med hjälp av en medicinsk behandling förbättras bland annat förmågan att planera, prioritera, fokusera och kontrollera impulser.

Forskning visar att cirka 70 procent av adhd-patienter har en god och tolererbar effekt av centralstimulerande läkemedel.

– Sedan räcker det inte med att ta sina mediciner och sätta sig på soffan och tror att det ska ske saker ändå. Man måste hela tiden jobba med till exempel sitt konsekvenstänkande och träna in funktionella beteenden, säger Lars.

Alla behöver dock inte medicineras.

– Vissa hittar andra strategier för att må bra och få en fungerande vardag. Det kan då till exempel röra sig om kostvanor, motion, ett samlat stöd från omgivningen eller ändrade och mer stimulerande arbetsuppgifter.

Att inte ta sin medicin kan däremot få följder.

– Det kan få ganska stora konsekvenser att inte medicinera. Det finns många och välgjorda studier som visar att personer med adhd som behandlas med centralstimulantia exempelvis minskar risken för att hamna i missbruk eller kriminalitet. Samtidigt förbättras även möjligheterna att bland annat lyckas i skolan.

Öppen föreläsning

Vill du veta mer? Den 15 september, klockan 15.00, håller Lars Tigerström en öppen föreläsning för patienter och närstående på Atlasmuren 3, S:t Eriksplan. Föreläsningen är gratis och ingen föranmälan behövs, däremot är antalet platser begränsat. Anmäl dig i receptionen vid ankomst. Välkommen!

Fler föreläsningar i höst: 

  • 22 september – Känsloreglering.
    Föreläsare: psykolog Patrick Carroll
  • 29 september – Psykologisk behandling – En introduktion till KBT.
    Föreläsare: sjuksköterska och terapeut Annika Bauer
  • 6 oktober – Tidshantering – steg för steg.
    Föreläsare: arbetsterapeut Maria Persson

 

Publicerat 2016-09-09