Föreläsning på Atlas: Tidshantering – steg för steg

Problem med tidsuppfattningen kan leda till att man planerar in för mycket. Eller att man inte planerar något alls. Den 6 oktober föreläser Maria Persson, arbetsterapeut, för patienter och närstående om hur man lättare kan strukturera sin vardag.

Atlasmuren 3

Att inte kunna planera sin tid kan också göra det svårt att komma i säng på kvällarna för att man inte hunnit med det man tänkt. Många blir även alltför detaljfokuserade och tappar tid genom att hålla på med något för länge.

– Det kan göra att får man svårt att samspela med andra då man har problem att hålla sig till det som bestämts. Man kanske inte vill boka in saker och hellre går på impuls. Då kan omgivningen bli frustrerad, i till exempel familjer kan det bli ett stort problem att komma överens kring planering och struktur, säger Maria Persson, arbetsterapeut på Mottagning för adhd I, S:t Eriksplan.

För att komma tillrätta med problemen hjälper det ofta att göra en översikt kring, och kartlägga, vad man behöver jobba med.

– Man kan säga att man har svårt med tidsuppfattning, men man måste titta på vilka konkreta problem det ställer till med och synliggöra dem. Vad är det för verktyg jag behöver? Vilka behöver se min planering? När och hur behöver jag ha den tillgänglig? Sedan är det även individuellt om man kommer ihåg saker bättre genom att skriva, titta eller lyssna.

Viktigt att kommunicera

Ett råd Maria brukar ge patienter och närstående är att prata med varandra för att underlätta i vardagen.

– Oftast handlar det om att börja kommunicera kring planering, och då inte göra det i förbifarten när man håller på med annat utan att man tar sig tid att prata med varandra. Det kan räcka med 5-10 minuter per dag, och den tiden har de flesta.

– Det gäller också att fråga sin närstående om vad hen vill ha för stöttning. Ibland kan det handla om att backa, ibland kan det röra sig om att erbjuda mer hjälp, säger Maria.

Öppen föreläsning

Vill du veta mer om hur man kan arbeta med tidshantering? Den 6 oktober, klockan 15.00, håller Maria Persson en öppen föreläsning för patienter och närstående på Atlasmuren 3, S:t Eriksplan. Föreläsningen är gratis och ingen föranmälan behövs, däremot är antalet platser begränsat. Anmäl dig i receptionen vid ankomst. Välkommen!

Publicerad 2016-10-03