Föreläsningar för patienter och närstående

I höst startar en föreläsningsserie för patienter och närstående i det nya psykiatrihuset på Atlasmuren 3. I samband med föreläsningarna finns det tillfälle för diskussioner och kunskapsutbyte.

Atlasmuren 3, S:t Eriksplan

Ämnen som kommer att tas upp är bland annat stress, kbt och känsloreglering.

– Inom Norra Stockholms psykiatri sitter vi på mycket kunskap som vi väldigt gärna delar med oss av. Det här blir tillfällen för patienter att själva välja vad man vill veta mer om och inte bara vad till exempel behandlaren föreslår, säger Eleonore Rydén, medicinskt ansvarig läkare på Mottagning för adhd I, S:t Eriksplan.   

Efter föreläsningarna kommer det finnas utrymme för diskussioner.

– Att patienterna får möjlighet att prata och ställa frågor brukar vara väldigt uppskattat. Samtidigt är vår erfarenhet att patienter har mycket att bidra med själva, och i grupp lär man sig mycket av varandra. Sedan är den sociala biten, att få träffas, naturligtvis väldigt viktig. 

Föreläser om adhd och bipolär sjukdom

Eleonore Rydén är först ut att prata i höstens föreläsningsserie. Den 1 september belyser hon skillnader och likheter mellan adhd och bipolär sjukdom.

– Ibland är det svårt att skilja på de två diagnoserna om man bara träffar en person under en kort stund. Om någon till exempel med bipolär sjukdom är i ett hypomant skov kan de vara lättdistraherade, motoriskt aktiva och snabba i tanken precis som personer med adhd ofta är i vanliga fall. Då handlar det om att titta på förlopp och fråga efter om det funnits där sedan man var liten? Hur ofta är man så här och hur länge?  

– Personer med adhd kan gå in intensivt in för något några dagar och sedan nästan bli sängliggande i en vecka.  Detta kan förväxlas bipolära svängningar, men det är inte bipolaritet per automatik bara för att man har svängningar i stämningsläget. I de här fallen handlar det om att personer med adhd ibland inte kan begränsa sin aktivitet och kör tills de stupar. Vid bipolär sjukdom rör det sig om mycket längre perioder där man till exempel inte blir trött trots den höga aktiviteten.

Enligt Eleonore förekommer också  samsjuklighet mellan tillstånden.

– Det förekommer att man har både adhd och bipolär sjukdom. Tidigare trodde man inom psykiatrin att det ena uteslöt det andra vilket ledde till feldiagnosticeringar och att patienter fick fel medicinering. Nu vet vi att man kan ha båda diagnoserna och behandla därefter.

Höstens föreläsningar

Föreläsningarna är gratis och ingen föranmälan behövs, däremot är antalet platser begränsat. Anmäl dig i receptionen vid ankomst.

Tid: 15.00-16.00
Plats: Atlasmuren 3, föreläsningssal Stockholm

 • 1 september – Rätt diagnos? Skillnader och likheter mellan adhd och bipolär sjukdom.
  Föreläsare: överläkare Eleonore Rydén
 • 8 september – Stress och återhämtning.
  Föreläsare: specialistsjuksköterska Linda Karlbom
 • 15 september – Medicinsk behandling vid adhd.
  Föreläsare: överläkare Lars Tigerström
 • 22 september – Känsloreglering.
  Föreläsare: psykolog Patrick Carroll
 • 29 september – Psykologisk behandling – En introduktion till KBT.
  Föreläsare: sjuksköterska och terapeut Annika Bauer
 • 6 oktober – Tidshantering – steg för steg.
  Föreläsare: arbetsterapeut Maria Persson


Publicerad 2016-08-16