Föreningsrum öppnar för patienter och närstående

Den 1 december öppnar ett föreningsrum i det nya psykiatrihuset på Atlasmuren 3. Rummet kommer att vara bemannat av representanter från de patient- och närståendeföreningar som ingår i klinikens Brukarråd.

– Patienter och närstående är välkomna till rummet, som ska vara bemannat vardagar mellan klockan 09-11 och 13-15, för att ta del av föreningarnas information och kunskap. I framtiden hoppas vi även på ett föreningsrum på Serafen, Hantverkargatan 2, där kliniken har två psykosmottagningar, säger Åsa Steinsaphir, Brukarinflytandesamordnare, BISAM, på Norra Stockholms psykiatri.

Föreningsrummet på Atlasmuren 3 finns på entréplanet.

Information om Brukarrådet

Brukarrådet vid Norra Stockholms psykiatri består av representanter för lokala patient- och närståendeföreningar. Rådet är fristående, men samverkar med kliniken. Rådet, vars arbete samordnas av BISAM, sammanträder en gång per månad.

Brukarrådet arbetar för att kliniken ska se patienters och närståendes behov och önskemål i vården. Målet är att alla ska vara delaktiga och kunna påverka sin vård. Patienter eller närstående som vill medverka i Brukarrådet kan vända sig till någon av föreningarna för att höra mer om hur man kan bli brukarrådsrepresentant.

Arbetsgrupper i Brukarrådet har tagit fram tre skrifter för att ge råd, tips och kunskap, i första hand till personalen, i utvalda områden. Se nedan.