Har du en överdrivet stark oro för din hälsa?

Hälsoångest innebär en stark oro för att ha eller komma att drabbas av cancer, hjärtfel, neurologiska sjukdomar och/eller andra allvarliga tillstånd.

Oron kan till exempel väckas när man läser om sjukdomar eller upptäcker nya signaler i den egna kroppen. Känner du igen dig? Nu kan du få internetbehandling för din hälsoångest.

Om du känner igen dig i beskrivningen och är nyfiken på om internetbehandling för hälsoångest kan vara något för dig rekommenderar vi att du läser mer om behandlingen genom att klicka dig vidare.

Lä mer om hälsoångest och hur du kan få behandling via internet. 

Publicerad 2018-05-02