Hälsokommunikatörer hjälper nyanlända in i samhället

Det finns ett stort behov av hälsoinformation bland nyanlända. Därför medverkar Transkulturellt Centrums hälsokommunikatörer i samhällsorienteringskurser där man bland annat pratar om migration, psykisk ohälsa samt att hitta rätt i vården. 

Transkulturellt Centrums hälskommunikatörer undervisar på arabiska, dari, tigrinja och somaliska. Just nu är arabisktalande den största gruppen flyktingar från Syrien och Irak. Totalt undervisas de nyanlända, ungefär 20 personer per omgång, i tolv timmar.


– Vi föreläser om migration och hälsa, hitta rätt i vården, levnadsvanor, psykisk ohälsa, stress och sömn, fysisk aktivitet, föräldrakunskap och egenvård. Det finns ett stort informationsbehov kring vård och hälsa, säger Samira Hartman, hälsokommunikatör.

Många av de nyanlända lider av stress och sömnproblem.

– Det är vanligt att man oroar sig över till exempel sin boendesituation och inte kan sova tillräckligt. Vi pratar också mycket om hur man ska hantera att man lämnat sitt land och kommit hit med tungt bagage, en del har familj och barn kvar i sina hemländer. Vad ska man göra och hur ska man anpassa sig till samhället?

En stor del av arbetet handlar också om att beskriva hur kontakten med sjukvården går till.

– Att få information om hur man hittar rätt i vården är mycket värdefullt. Det fungerar annorlunda här än vad man är van vid. Med tanke den stora stress många bär på försöker vi också få bort stigmat att söka psykiatrisk hjälp som ofta finns hos arabisktalande.

Språket är nyckeln

Samira menar att språket är vägen in i samhället, klarar man det klarar man ganska mycket.

– Men även jag som själv är sjuksköterska och har bott i Sverige ganska länge tycker att det kan vara jobbigt när man ringer till exempel sjukvården och får olika knappval. Man ska välja mellan flera olika alternativ och det är svårt. Det är till exempel sådana saker som behöver anpassas för den som inte kan språket fullt ut.

Samira efterlyser också mer flexibilitet hos vårdpersonal.

– Hjälp personen som kommit till enheten istället för att skicka hem den och säga att den ska ringa och boka en tid. Det tar inte så lång tid att försöka hitta en lösning. På många ställen finns det ju även arabisktalande läkare, sjuksköterskor och personal idag. Det går inte att man inte bara följer systemet, man måste försöka gå runt det hela och hjälpa till. Vara mer anpassningsbar och se möjligheter helt enkelt.

Undervisningen bedrivs i projektform, i samarbete med Centrum för samhällsorientering, och beräknas pågå till augusti 2016.

Publicerad 2016-01-15

Transkulturellt Centrum ger kurser och kan lägga upp utbildningar utifrån hur behoven ser ut. Alla med vårdavtal i landstinget kan få hjälp och vårdpersonal kan kontakta Transkulturellt Centrum direkt och få stöd i bemötandet av nyanlända.