Har du depression och din behandling inte hjälper?

Har du fått läkemedel, SSRI, mot din depression utan att det har gett någon effekt? Nu har du chansen att delta i en studie där ny behandling ska testas.

Syftet med studien är att utveckla en bättre behandlingsmetod till de patienter som inte blivit hjälpta av läkemedel med seratoninåterupptagshämmare, SSRI. Frågan som studien vill ha svar på är om narkosmedlet ketamin kan vara lösningen.

Johan Lundberg, läkare och docent på Norra Stockholms psykiatri leder studien och säger att resultaten från studien, som pågår på Norra Stockholms psykiatri och Karolinska sjukhuset i Solna, har stor betydelse för att kunna utveckla bättre depressionsbehandlingar och för att hitta patienter som har bäst nytta av ketamin.

Varför startar studien?
Depression är den viktigaste orsaken till ohälsa i hela världen. Det finns ett stort och akut behov av att utveckla effektivare läkemedel. Läkemedel som erbjuds i dag, t ex selektiva seratoninåterupptagshämmare, SSRI, har en långsam effekt, som ofta kräver två månadersbehandling för en tydlig lindring. Dessutom hjälper de bara cirka två tredjedelar av patienterna och en stor grupp har så kallad terapiresistent depression, det vill säga ingen behandling hjälper patienten.

Är ketamin ett genombrott i depressionsbehandling?
Ja, det kan det vara. Ett möjligt genombrott är upptäckten att narkosmedlet ketamin som ges i låg dos en enda gång kan ge kraftfull antidepressiv effekt inom några timmar och som håller i sig i en till två veckor. Även de som har terapiresistent depression, som inte blivit hjälpt av SSRI, blir ofta hjälpt av ketamin.

Men fortfarande är det oklart exakt hur ketamin verkar i människokroppen och om ketamin hjälper patienter som har terapiresistent depression. Det är det vi nu vill testa i denna studie.

Vad är syftet med studien?
Syftet är att utveckla bättre behandlingar av depression och för att identifiera patienter som har bäst nytta av ketamin.

Hur länge håller studien på?
Studien pågår under två år.

Varför är det här viktigt?
Studien kan bidra till att patienter blir botade från en pågående depressionsepisod.

Vilka kan delta i studien?
Vuxna patienter mellan 20 och 80 år som har fått en depressionsdiagnos och som inte har kunnat botas med SSRI, seratoninåterupptagshämmare kan delta. I denna studie undersöks 40 patienter.

Hur många gånger får man behandling?
Behandlingen ges upp till fyra gånger, beroende på effekt. I studien ingår fem besök inom cirka en veckas tid.   

Kostar det något att delta i studien?
Det är kostnadsfritt att vara med. Alla som delar i studien får 3000 kronor som är skattepliktig inkomst. Att delta är frivilligt och innebär inga som helst förpliktelser. Deltagandet påverkar inte den behandling man har i övrigt och man kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande.

Var pågår studien?

Studien äger rum på Mottagning för affektiva sjukdomar, S.t Eriksplan samt på Mottagning för hjärnstimulering, Norra Stockholms psykiatri, som ligger på S:t Görans sjukhusområde och vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Vart kan man läsa mer om studien och hur anmäler man sig?
På Centrum för psykiatri forskningswebbplats finns mer information om studien och där kan du också anmäla ditt intresse.

Kontaktuppgifter till Johan Lundberg?
Johan Lundberg, läkare, docent, Karolinska Institutet, tel 08-123 487 84.