Helårsrapport från Självvald inläggning vid emotionell instabilitet

”Att få strukturera upp tiden och vara i en kravlös miljö för återhämtning, när allt faller ihop hemma.” Det tycker en patient att självvald inläggning vid emotionell instabilitet har hjälpt hen mest med för att förbättra sin psykiska hälsa. Nu har projektets helårsrapport kommit.

SI-rummet på avdelning 24

Självvald inläggning, SI, vid emotionell instabilitet är ett kliniskt utvecklingsprojekt som består av ett samarbete mellan öppen- och heldygnsvård, avdelning 51 och avdelning 24, inom Norra Stockholms psykiatri. Projektet innebär att en sängplats finns tillgänglig på en avdelning enligt överenskommelse mellan patienten och ansvarig personal. Inläggningen sker på patientens initiativ och är kortvarig, ett till tre dygn. SI utgörs även av ett tätt samarbete med en forskningsstudie och kommer utvärderas vetenskapligt.

Syftet med SI är att vid ökad stress och hotande kris, erbjuda en time-out och krishantering i en trygg miljö. Sedan starten i november 2015 har 50 patienter skrivit ett SI-kontrakt.

– Det blir tydligt via patienternas utvärdering att man kan, efter relativt kort tid, öka delaktigheten, stärka autonomin samt skapa positiva erfarenheter för patienterna, säger Joachim Eckerström, projektledare.

Rapporten innehåller en utvärdering av projektets kliniska del efter ett år. Bland att beskrivs hur patienterna upplever de olika momenten i interventionen. De upplever sig hjälpta av SI som krisintervention. Några utdrag av deras upplevelser är:

  • ”Det är en trygghet att veta att den här möjligheten finns. Att slippa vänta till det går överstyr och jag måste gå till akuten.”
  • ”Stöd i att få rutiner att fungera. En ram där självskada är uteslutet.”
  • ”Stöd i regelbundna måltider och att hitta balans om vad som är lagom aktivitetsnivå. Jag känner mig tacksam för att jag fått förtroendet och möjligheten att utnyttja självvald inläggning.”
Publicerad 2017-03-16