Joachim ska stärka sjuksköterskornas roll

Joachim Eckerström har arbetat som sjuksköterska på Norra Stockholms psykiatri, NSP, sedan 2009. – Det som bland annat är framstående med NSP som arbetsplats är att det är en klinik specialiserad på samtliga stora psykiatriska sjukdomar. Vill man rikta in sig på en specifik diagnos finns den möjligheten, vilket är väldigt givande.

Joachim arbetar nu som vårdutvecklare, en tjänst han kombinerar med kliniskt arbete.

– En del i rollen som vårdutvecklare är att ta fram omvårdnadsdelar till de regionala vårdprogrammen inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF. Vi hoppas att det ska leda till en ökad tydlighet kring vad en sjuksköterska gör inom psykiatrin. Historiskt sett har det varit rätt vagt vilka omvårdnadsåtgärder som patienterna fått, vilket även är en av anledningarna till att alla inte varit motiverade att gå specialistutbildningen.

Genom att införa omvårdnadsdiagnoser enligt NANDA International, NANDA-I, i vårdprogrammen tror Joachim att yrkesrollen kan stärkas.

– I dagsläget skriver man fritextdiagnoser och sätter själv ord på vad man upplever vara patientens problem. NANDA-I är, precis som DSM, ett diagnossystem som kommer att tydliggöra sjuksköterskans bedömning och göra professionen mer attraktiv.

En annan del av tjänsten som vårdutvecklare är att vara sjuksköterskornas representant i Norra Stockholms psykiatris kompetens- och jämställdhetsråd.  

– Vi har tagit fram nya professionsutvecklingsplaner och där jag har fokuserat på att sjuksköterskornas planer skall vara relevanta för de olika utvecklingsbehov som finns i öppen- respektive heldygnsvård. För att kvalitetssäkra planerna har jag träffat klinikens sjuksköterskor innan de implementeras senare i år. 

– Att arbeta på en psykiatrisk klinik är ständigt utvecklande och chansen att specialisera sig utifrån egna önskningar, för att komplettera varandra inom en arbetsgrupp, är stor. Genom professionsutvecklingsplanerna kommer den möjligheten bli ännu starkare.

Erfarenhet av forskningsarbete

Joachim Eckerström har tidigare även arbetat som forskningssjuksköterska.

– Jag arbetade inom Karolinska Schizophrenia Project, KaSP, där vi kartlade inflammatoriska biomarkörer och deras interaktioner med hjärnans struktur och biokemiska funktion vid schizofreni. I min roll som forskningssjuksköterska koordinerade jag och informerade patienter om studien. Jag arbetade också med att göra kliniska skattningar och intervjuer som användes som data.

Under studien hade Joachim ett tätt samarbete med Norra Stockholms psykiatri.

– Det är en väldigt forskningsmotiverad klinik och när jag informerade om studien ute i verksamheterna förstod alla direkt vad det handlade om och gjorde vad de kunde för att bidra.

Kom och jobba med oss!

Du hittar lediga sjukskötersketjänster under vår sida för lediga jobb

Publicerat 2015-05-19