Läs din journal via nätet

Är du över 16 år kan du nu läsa din journal på nätet. Gå in på 1177 Vårdguidens e-tjänster och logga in dig via säker inloggning med e-legitimation.

Läs mer om e-tjänsten Journal via nätet samt frågor och svar på Stockholms läns sjukvårdsområdes webbplats. slso.sll.se