Klinisk forskning – en viktig del i vår verksamhet

Nu finns en forskningsstrategi framtagen för Norra Stockholms psykiatri. En av visionerna är att forskning ska vara en naturlig del av det kliniska arbetet.

Varför är det viktigt att ha en forskningsstrategi?
Det är viktigt att vår klinik har en övergripande plan för vilka forskningsaktiviteter som ska stödjas och hur vi ska arbeta med dessa frågor på olika nivåer, säger Göran Rydén, verksamhetsansvarig på Norra Stockholms psykiatri.

Enligt Göran Rydén handlar det i första hand om klinikens ansvar mot patientens behov av en högkvalitativ vård som är grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet.  Men det handlar också om att värdera förutsättningarna för att projekt ska överleva och växa i en klinisk kontext.

Hur ska vi hinna med att ägna oss åt forskning?
Klinisk forskning måste alltid kopplas på ett så smidigt sätt som möjligt till befintlig klinisk verksamhet. Ett visst merarbete går aldrig att undvika, men det bör minimeras så långt möjligt annars är risken stor att forskningsprojektens överlevnad begränsas, säger Göran Rydén.

Han säger att projekt som har ett brett stöd i verksamheten och upplevs som legitima av patienter, närstående och vårdpersonal sannolikt har bäst förutsättningar att nå framgång över tid.

Vad finns det för nytta med att ha en generös hållning gentemot forskning?
Det finns många anledningar. Dels handlar det om ökad patientnytta som leder till effektivare och bättre vård, dels vill vi tillmötesgå patientens önskan att bidra till forskningen. Men det handlar också om att använda kliniken som en kunskapsorganisation, det vill säga att ständigt utvärdera och analysera den vård som ges. Det bidrar till en kultur där forskning och utvärdering blir en naturlig del av det kliniska arbetet, säger Göran Rydén.

Läs Norra Stockholms psykiatris forskningsstrategi här.

Publicerat 2014-06-04