Kritik från JO kring elbehandling

Norra Stockholms psykiatri kritiseras av Justitieombudsmannen, JO, för att elbehandling utförs i Capio S:t Görans lokaler. 

Kritiken handlar om elbehandling som utförs av landstingspersonal från psykiatrin i Capio S:t Görans lokaler. Eftersom Capio är en privat vårdgivare har JO har bedömt att behandlingen strider mot 15 § i Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT.

Elektrokonvulsiv behandling, ECT, används främst vid svåra depressioner. Vid behandlingen leds en svag elektrisk ström mellan två elektroder som placeras på patientens huvud. På så sätt utlöses ett epileptiskt anfall under kontrollerade former. Vid behandlingen krävs narkospersonal då patienten är nedsövd.

– Eftersom vi saknar egen narkospersonal har vi genomfört ECT-behandlingarna på närmaste sjukhus, det vill säga i Capio S:t Görans lokaler. Ärendet handlar inte om att vi har brustit i behandlingen utan endast om lokalfrågan, säger Göran Rydén, verksamhetschef på Norra Stockholms psykiatri.

ECT-behandlingarna kommer att fortsätta som vanligt för att säkerställa en patientsäker vård för alla patienter. Kliniken arbetar dock tillsammans med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, och Stockholms läns landsting, SLL, på att hitta en snar lösning.

– Allt annat vore att riskera patientsäkerheten och det är att gå emot medicinsk etik. Vi vill att alla patienter oavsett om de vårdas frivilligt eller under tvångsvårdslagstiftning ska ha rätt att få nödvändiga och ibland livsavgörande behandlingsinsatser.

Läs mer om elbehandling här.  

Publicerat 2015-05-18