Många bipolära får sen diagnos

Har förekomsten av patienter med bipolär sjukdom ökat eller varit stabil under åren? Det har Andreas Carlborg, läkare på Norra Stockholms psykiatri, undersökt tillsammans med forskare på Astra Zeneca i en observationsstudie som nyligen har publicerats i den internationella tidskriften ”Bipolar Disorders.

­Gruppen har tittat på hur många personer i Sverige som har fått diagnosen bipolär sjukdom sedan 1990-talet fram till idag. Studien visar bland annat att det har skett en kraftig ökning i antalet patienter med bipolär diagnos under den aktuella tidsperioden. Den vanligaste orsaken till ökningen kan vara att psykiatrin sätter och rapporterar in diagnoser i större utsträckning än tidigare och att bedömningarna har blivit mer strukturerade.

Blivit bättre på att diagnostisera

– Vi kan inte direkt säga vad ökningen beror på, det är sannolikt en kombination av flera orsaker. En ökning innebär till exempel inte att vi har fått fler bipolära patienter än tidigare, utan kan exempelvis bero på att vi har blivit bättre på att diagnostisera, säger Andreas Carlborg, läkare och sektionschef på Akutpsykiatriska sektionen på Norra Stockholms psykiatri.

– Det kan också ha skett en diagnosglidning över tid, man sätter en bipolärdiagnos på patienter idag som man inte gjorde för 20 år sedan. Sannolikt förekommer även en viss överdiagnostisering då gränsdragningen mot andra närliggande diagnoser kan vara svår.

Samkörning av data från patientregistret, förskrivarregistret och populationsregistret i Sverige har gjort det möjligt att till exempel ta reda på hur många patienter som har fått diagnosen, i vilken ålder diagnosen ställs, hur stor andel som samtidigt har en missbruksdiagnos samt dödligheten i denna patientgrupp.

Missbruksproblem

-14-20 procent av dessa patienter hade en missbruksdiagnos vilket är låga tal om man jämför internationellt där tal upp till 60 procent förekommer. Sannolikt behöver vi bli bättre på att fånga upp missbruksproblematik hos denna patientgrupp, säger Andreas Carlborg.

Många får bipolärdiagnos när de är över 40 år, medianåldern för män är 46 år och för kvinnor 44 år då de får första bipoärdiagnosen. Enligt internationella studier insjuknar de flesta när de är mellan 20 och 25 år.

– Det vi har kunnat se är att åldern när patienterna får sin diagnos har börjat sjunka under 2000-talet. Man ställer diagnoserna tidigare, men fortfarande är det så att patienter får sin diagnos väldigt sent. Vi blir gradvis bättre på att fånga upp dessa patienter så de kan få rätt behandling men det finns fortfarande utrymme för förbättringar, säger Andreas Carlborg.

Generellt far patientgruppen illa i samhället på grund av utslagning, ekonomiska problem och hög dödlighet.

– Vi har sett att personer diagnostiserade med bipolär sjukdom har dubbelt så hög dödlighet som befolkningen i övrigt. Primära orsaken till detta är kroppsliga sjukdomar och då kan man ju fråga sig om de får sämre somatisk sjukvård än gemene man?

Studien ställer några frågor att fundera över

  • Får patienten rätt behandling från början?
  • Varför ställs diagosen så sent?
  • Ger vi rätt diagnos?
  • Överdiagnostiserar vi?
  • Indikationsglidning?

– Det vore intressant att följa upp detta om några år, när rapporteringsgraden från öppenvården stabiliserats på en hög nivå och när fler gör strukturerade bedömningar, avslutar Andreas Carlborg.

Länk till Bipolar Disorders

Publicerat 2014-08-21