Medarbetare med brukarerfarenhet ger struktur och patientnytta

Aktiviteter som ger struktur och ordning, en tydlig patientnytta och ett förändrat synsätt hos personalen. Det är vad Medarbetare med brukarerfarenhet hittills bidragit till. Nu har PRIO-projektets halvårsrapport kommit.

Medarbetare med brukarerfarenhet, MB, är en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning som anställs med erfarenheten som uttalat kompetenskrav. Projektet, som startade i januari 2016, har under det första halvåret fokuserat på att etablera MB inom heldygnsvården.

– Under hösten kommer vi att rikta in oss mer på öppenvården. På avdelningarna har MB hållit i morgonsamlingar, promenader, kreativa verkstäder och hjälpt till med Patientforum. Vi har kunnat se ett intresse från patienterna att delta i aktiviteterna, säger Åsa Steinsaphir, BISAM på Norra Stockholms psykiatri.

I den nysläppta rapporten presenteras bland annat intervjuresultat med patienter som till exempel tycker att:

  • MB bidrar till en direkt och tydlig patientnytta.
  • Aktiviteterna som MB arbetar med skapar en bättre struktur och ordning på avdelningarna.
  • MB gör att personalen ser olika situationer ur nya perspektiv.