Norra Stockholms psykiatri rekryterar medarbetare med brukarerfarenhet

Under 2015 har Norra Stockholms psykiatri bland annat valt att fokusera på ett ökat patientinflytande. Ett sätt att genomföra detta är att anställa en person med uttalad egenerfarenhet. Därför söker kliniken nu en brukarinflytandesamordnare, BISAM.

Att anställa personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtat sig ökar inom hela landet.

– Vi ligger helt rätt i tiden med tanke på både nya patientlagen och Stockholms Läns sjukvårdområdes utvecklingsarbete med Psykiatri 2015. Funktionen med en brukarinflytandesamordnare, BISAM, för in nytt liv i patientsäkerhetarbetet och vårdutvecklingsprocesser. Samordnaren tillför även nya perspektiv till medarbetare, patienter samt närstående och har visat sig bidra till en ökad återhämtning hos patienter. Det sker en attitydförändring på flera plan, säger Janine Semius, inflytandesamordnare vid Norra Stockholms psykiatri.

Publicerat 2015-01-30