Norra Stockholms psykiatri startar en gemensam remissingång

Norra Stockholms psykiatri kommer från och med 2 november att ha en gemensam remissingång i TakeCare. Det betyder att alla remisser som ska till någon av klinikens enheter skickas till en och samma adress – PSNS Remissportal. 

Förändringen kommer att underlätta för dig som remittent då många enheter inom NSP har specialiserade uppdrag. När vi fått remissen, frågeställningen eller anamnesen bedömer vi på vilken mottagning patienten kan få bäst vård.

Det är viktigt att du lämnar ett aktuellt direktnummer så att vi kan nå din mottagning utan att bli hänvisade till exempelvis telefonköer vid eventuella frågor. Allt för att patienten ska få en så säker, snabb och god vård som möjligt.

Vid akuta konsultationer ska remissen märkas med Mobila akutenheten.

För pappersremisser gäller adressen:

Remissportalen
Norra Stockholms psykiatri
Mobila akutenheten
112 81 Stockholm

Publicerad 2015-10-28