Ny avhandling om biomarkörer för schizofreni och bipolär sjukdom

Viktoria Johansson vid Norra Stockholms psykiatri har nyligen disputerat med avhandlingen ”Cerebrospinal fluid biomarkers in twins with schizophrenia and bipolar disorder”. 

Grattis till disputationen, berätta om din avhandling!

– I avhandlingen har vi analyserat biomarkörer för schizofreni och bipolär sjukdom i ryggmärgsvätska. Syftet var att hitta substanser som kan indikera psykossjukdom. Vi har analyserat ryggmärgsvätska från tvillingpar för att kunna analysera betydelsen av ärftliga faktorer och miljöfaktorer. Vi har bland annat studerat förekomsten av strukturer i ryggmärgsvätska med elektronmikroskop. Vi har också analyserat mikropartiklar och flera substanser relaterade till immunsystemet.

Ett av avhandlingens delarbeten är en registerstudie där vi tittat på samsjukligheten mellan schizofreni, bipolär sjukdom, depression och den neurologiska sjukdomen multipel skleros. Syftet var att ta reda på om samsjukligheten kunde förklaras av ärftliga eller miljöfaktorer.

Vad var svårast med arbetet?

– Det svåraste var att rekrytera tvillingpar till studien där den ena tvillingen hade en psykossjukdom och den andra var frisk.

Vilka slutsatser kan du dra från avhandlingen?

– Vi fann bland annat att mikroskopiska strukturer som tidigare hittats i ryggmärgsvätska vid psykossjukdom fanns i ökad mängd också hos de friska tvillingarna med ett sjukt tvillingsyskon, vilket kan tyda på genetiska mekanismer bakom förekomsten av strukturer. I registerstudien fann vi att patienter med schizofreni tycktes vara skyddade mot multipel skleros i viss utsträckning. Dessa fynd kan vara intressanta att fortsätta analysera i framtiden.