Ny avhandling om koppling mellan psykisk ohälsa och våld

Den 5 februari disputerade Henrik Lysell, Norra Stockholms psykiatri, med avhandlingen ”Suicide and violence in parents - risk factors and consequences”. 

Grattis till disputationen, berätta om din avhandling!

– Avhandlingen undersöker riskfaktorer för suicid och våldshandlingar bland föräldrar. Vi har använt register för att kartlägga dödligt våld och självmord i tre specifika grupper under de senaste 35 åren. Det rör sig om grupperna föräldrar som dödar sina barn, män som tar livet av sin nuvarande eller tidigare partner samt mödrar som tar sitt liv kort efter förlossning. Vårt fokus har varit kopplingen mellan psykisk sjukdom och olika former av våld och suicid.

Vad var svårast med arbetet?

– Studierna i avhandlingen är alla registerbaserade och register ger en unik möjlighet att undersöka ovanliga fenomen. Nackdelen är att mycket av den detaljkunskap som finns vid exempelvis intervjuer med patienter saknas. Vidare är det svårt att uttala sig om specifika orsakssamband.

Vilka slutsatser kan du dra från avhandlingen?

– Det finns en koppling mellan benägenhet att skada sig själv och att skada andra. När en patient bedöms vara psykiskt sjuk och suicidal, bör risken för våldshandling mot annan person tas i beaktande.

Publicerat 2016-02-10