Ny behandling mot depression prövas på Norra Stockholms psykiatri

Transkraniell magnetstimulering, TMS, är en ny metod för behandling av depression. Preliminära undersökningar visar att metoden är effektiv med färre biverkningar än ECT. Just nu pågår en studie tillsammans med Psykiatri Sydväst där behandlingen testas.  

TMS innebär att den främre delen av hjärnan stimuleras genom korta pulser av ett magnetfält. Behandlingen som tar ungefär en timme att genomföra ges dagligen under fyra veckor, sammanlagt vid 20 tillfällen. Just nu pågår en studie om dos-respons, det vill säga att man undersöker vid vilken dos som behandlingen är som mest effektiv. Vid kliniken kommer även TMS att jämföras med ECT i ett senare forskningsprojekt.

– Till skillnad från ECT är TMS en metod som inte har visat ge minnes- eller koncentrationssvårigheter under pågående behandling. Patienten sövs inte heller utan sitter hela tiden i vaket tillstånd, säger Ullvi Båve, medicinskt ansvarig överläkare vid ECT-verksamheten på Norra Stockholms psykiatri.

– Behandlingen med TMS kommer däremot aldrig att ersätta ECT med tanke på att vi har vissa diagnoser där ECT är förstahandsbehandling, och används också vid vissa mycket svårt sjuka patienter. TMS avser bara en viss grupp patienter med depression medan ECT är en behandlingsmetod för fler diagnoser. 

Vad behandlingen exakt kommer att innebära för patienterna är svårt att säga i nuläget.

– Eftersom depression är en återkommande sjukdom ser vi det som en slags akutbehandling med TMS när andra inte fungerar. Än så länge vet vi för lite för att kunna rekommendera den rakt av.

Norra Stockholms psykiatri och Psykiatri Sydväst är de enda klinikerna i Sverige där dTMS-behandlingarna genomförs. Projektet startades i maj 2014 och beräknas pågå i två år. Behandlingen sker på S:t Görans sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Fakta

Transkraniell magnetstimulering, TMS, är en teknik som används för att ge korta magnetiska pulser till hjärnan. Pulserna leder höga strömmar genom en elektromagnetisk spole placerad intill patientens hårbotten och skapar ett elektriskt fält i den underliggande hjärnvävnaden. När fältet är över en viss tröskel, och riktad i lämplig riktning, aktiveras nervceller i hjärnan.

Under behandlingen är patienten vaken och sitter i en stol med en särskild hjälm på huvudet. Hjälmen kan ibland uppfattas som obekväm. En del patienter upplever huvudvärk under behandlingen och några timmar därefter. Under behandlingen hörs knackningar som kan uppfattas som obehagliga, därför bör patienten ha öronproppar under tiden. En mycket ovanlig biverkan är kortvarig epileptisk kramp. Om en sådan skulle uppstå får patienten passande behandling omgående.

Publicerat 2015-04-24