Ny forskning: De löper störst risk att begå självmord

Det finns en stor risk att människor som försökt ta sitt liv fullföljer ett självmord inom några år efter första försöket. Risken är allra störst om man använt sig av hängning vid självmordsförsöket visar en ny studie från Karolinska institutet.

Den diagnos som innebär störst risk är bipolär sjukdom, tidigare kallad manodepressiv sjukdom, följt av psykossjukdom.

– Bipolär sjukdom är ju en snabbt svängande sjukdom och de depressioner som bipolära patienter har är ibland kombinerade med en kraftig handlingsberedskap. Det innebär en uppenbar risk, säger Bo Runeson, överläkare och professor vid Karolinska institutet.

Bo Runeson och hans forskarlag har studerat de drygt 34 000 personer som vårdades på sjukhus efter ett självmordsförsök mellan åren 2000 och 2005. Några år senare var nästan 1.200 döda till följd av självmord.

Studien publiceras nu i tidskriften Journal of Clinical Psychiatry och Bo Runeson hoppas att resultaten kan hjälpa sjukvården att bättre förhindra självmord.

Publicerad 2015-08-11