Patientskolan

Som patient inom psykiatrin är det viktigt att få känna att man inte är ensam med sina problem och att det finns hopp. Med Patientskolan vill vi erbjuda stöd och en gemenskap för dig som patient inom Norra Stockholms psykiatriska öppenvård. Våra kurstillfällen leds av personer med egen erfarenhet av att ta sig igenom psykisk ohälsa.

– Det speciella med Patientskolan inom Norra Stockholms psykiatri är att den leds av oss som varit patienter och är öppna med det. Vi kursledare har alla egen erfarenhet av återhämtning från svår psykisk ohälsa, berättar Åsa Steinsaphir, Brukarinflytandesamordnare och en av fyra kursledare. Idag är vi anställda på kliniken för att dela med oss av våra erfarenheter av att vara patienter.

– Med Patientskolan vill vi dela med oss av vår ”inifrånkunskap” man får som patient efter ett tag. Tillsammans med nuvarande patienter vill vi skapa ett inkluderande forum där alla kan dela med sig av insikter och erfarenheter. Vi vill visa att ingen behöver vara ensam, att det går att minska känslor av skam och stigma. Och att det finns hopp! Vi är själva exempel på att det är möjligt att bli friskare, avslutar Åsa.

Hur går det till i Patientskolan?

Patientskolan innebär att man träffas i grupp vid fyra tillfällen. Patientskolan omfattas av sekretess och kostar ingenting för dig som är patient på kliniken.

Vem får delta?

Patientskolan är öppen för dig som är patient vid följande mottagningar inom Norra Stockholms psykiatri:

  • Mottagning för affektiva sjukdomar I, S:t Eriksplan
  • Mottagning för affektiva sjukdomar II, S:t Eriksplan
  • Mottagning för ADHD I, S:t Eriksplan
  • Mottagning för ADHD II, S:t Eriksplan
  • Mottagning för ångestsjukdomar, S:t Eriksplan.

Anmälan

Mer information och anmälningskort finns i väntrummen på mottagningarna på Atlasmuren. Du kan också anmäla dig via din behandlare, eller kontakta Åsa Steinsaphir, Brukarinflytandesamordnare, på 072-242 20 39.

Publicerad 2018-10-30