Projektet Medarbetare med brukarerfarenhet har startat

Sedan mitten av december jobbar tre medarbetare med brukarerfarenhet på avdelning 53 och avdelning 4 inom Norra Stockholms psykiatri. Målet är att erbjuda patienter möjlighet att möta personer som återhämtat sig från allvarlig psykisk ohälsa.

Medarbetare med brukarerfarenhet är en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning som anställts med denna erfarenhet som uttalat kompetenskrav. Personen ska också vara öppen med att hen har egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Ett av projektets mål är också att erbjuda patienter inom heldygnsvården fler möjligheter till gemensamma regelbundna aktiviteter. Syftet är att främja hälsan och öka känslan av sammanhang.

Projektet, som är ett samarbete mellan Norra Stockholms psykiatri och Psykiatri Södra Stockholm, pågår under sex månader.

Publicerat 2015-12-30