Projektet Självvald inläggning prisat

”Ett nytt och innovativt arbetssätt, ett verkligt paradigmskifte”. Så löd en del av motiveringen när projektet Självvald inläggning, SI, vid emotionell instabilitet vann en utmärkelse då Vårdförbundspriset delades ut.

SI-rummet på avdelning 24

Självvald inläggning utsågs till ”Bubblare” och fick en prischeck på 12 500 kronor. Priset delades ut den 9 november.

Motivering:

”Ett nytt och innovativt arbetssätt, ett verkligt paradigmskifte. Självvald inläggning erbjuder en time out och krishantering i en trygg miljö för personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende. Patienten bestämmer själv graden av vård utifrån sina egna behov i samråd med psykiatrisjuksköterska. Psykiatrisjuksköterskans roll förstärks och yrkesstoltheten syns.”

Självvald inläggning, SI, vid emotionell instabilitet är ett kliniskt utvecklingsprojekt som består av ett samarbete mellan öppen- och heldygnsvård, avdelning 51 och avdelning 24, inom Norra Stockholms psykiatri. Projektet innebär att en sängplats finns tillgänglig på en avdelning enligt överenskommelse mellan patienten och ansvarig personal. Inläggningen sker på patientens initiativ och är kortvarig, ett till tre dygn. 

Publicerat 2016-11-14