Psykiatrisk akutbil startar i Stockholm

Den 30 mars börjar en psykiatrisk akutbil bemannad med specialistutbildade sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare att köra i Stockholm. Akutbilen kommer att ge ett bättre omhändertagande av personer med akut psykisk ohälsa.

Efter en lyckad pilotstudie där en polisbil bemannades med en psykiatrisjuksköterska startar nu projektet PAM, Psykiatrisk Akut Mobilitet. Högsta prioritet kommer att ligga på suicidprevention.

– En stor vinst för patienter och närstående är att det kommer specialistutbildad sjukvårdspersonal som kan ge ett kvalificerat omhändertagande vid akuta situationer. I dag är det ofta polisen som hanterar dessa situationer. Sjukvårdspersonalen har även kompetensen att göra bedömningen om patienten till exempel ska till beroendevård, somatisk akutsjukvård eller psykiatrin, säger Andreas Carlborg, projektledare och medicinskt ansvarig läkare.

Att det är sjukvårdspersonal som rycker ut bidrar även till en avstigmatisering av psykiatrin.

– Genom satsningen på den psykiatriska akutbilen visar vi att psykiatrisk akutsjukvård är lika viktig som somatisk akutsjukvård. Sedan finns det naturligtvis samhällsekonomiska fördelar då både polis- och ambulansverksamhet avlastas och resurserna kan användas bättre.

Bilen, som ser ut som en vanlig ambulans, är inte utrustad med bår utan med sittplatser för samtal. Projektet kommer till att börja med pågå i två år med löpande utvärdering. 

Fakta

  • Den psykiatriska akutbilen ska bemannas av en ambulanssjukvårdare och två specialistsjuksköterskor.
  • Verksamheten ska styras via SOS Alarm, och kan inte kontaktas direkt av allmänheten, som under en månad kan få uppemot 900 psykiatrirelaterade larm i Stockholms län.
  • Akutbilen ska köra alla dagar i veckan mellan klockan 15 och 01 då flest larm kommer in.
  • Högsta prioritet kommer att ligga på suicidprevention.
  • I akutbilens uppdrag ingår patienter i alla åldrar.

Foto: Fredrik Nilsson, Norra Stockholms psykiatri

Publicerat 2015-03-12