Psykiatriska akutbilen prisad

PAM, Psykiatrisk Akut Mobilitet, har fått Svenska prehospitala priset för sitt nytänkande inom svensk ambulanssjukvård. – Vi känner oss fantastiskt stolta över priset, det är en milstolpe för psykiatrin, säger Fredrik Bengtsson, projektledare. 


Priset delas ut av Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård, FLISA.

– Vi blev väldigt överaskade över priset och det känns väldigt roligt. Jag tror att det här höjer statusen för psykiatrin, att vi mer och kommer att räknas in i den ordinarie sjukvården. Det är ett bevis för att vi bedriver en akutverksamhet som har att göra med dödliga sjukdomar, säger Fredrik Bengtsson, initiativtagare och en av PAM:s projektledare.

Fredrik Bengtsson hoppas även att priset innebär att PAM, som startade i mars, blir en permanent verksamhet.

– Det bör fattas ett beslut om det. PAM är ett projekt som har räddat liv och priset visar att vår verksamhet verkligen behövs. Patienten får ett oerhört mycket bättre omhändertagande, polis och ordinarie ambulans avlastas samtidigt som det finns samhällsekonomiska vinster. Alla vinner på det här. Liknande verksamheter är även på gång i storstadsregionerna.

Motiveringen till priset

”PAM, Psykiatrisk Akut Mobilitet, ger nya förutsättningar för patienter med psykisk ohälsa och deras närstående, prehospitalt i det akuta skedet. PAM bidrar till en professionell psykiatrisk bedömning och hjälp för en utsatt grupp. Tillgång till psykiatrisk specialistkompetens möjliggör förbättrad hälsa samt ger ökad kompetens och utveckling för omhändertagande av denna patientgrupp och främjar kunskapsutbyte mellan psykiatrin och ambulanssjukvården.”


Publicerad 2015-09-17

Fakta

Den psykiatriska ambulansen, kallad PAM för psykiatrisk akutmobilitet, infördes i slutet av mars 2015. Ambulansen är knuten till Stockholms läns psykiatriska akutmottagning på S:t Görans sjukhus.

Organisatoriskt är den en del av Norra Stockholms psykiatri, men har hela Stockholms län som arbetsområde. Precis som andra ambulanser larmas PAM via SOS Alarms telefonnummer 112.

Läs mer: