Psykiatriska akutmottagningen bygger om

Under 2014 tog psykiatriska akutmottagningen vid S:t Görans sjukhus emot omkring 10 000 fler besök än vad lokalerna är anpassade för. I år genomförs därför en ombyggnation. För att öka patienternas integritet byggs även polis- och ambulansinfarten in med portar och väggar. 


– Det händer att folk står och tittar när patienter kommer in den vägen, ibland har det även förekommit att människor filmat. Därför är det oerhört viktigt integritetsmässigt för patienterna att vi bygger in polis- och ambulansentrén med en port och väggar, säger Fredrik Bengtsson, enhetschef på psykiatriska akutmottagningen.

Akutmottagningen är byggd för att klara av 7500 besök per år. 2014 hade enheten 17 000 fysiska besök.

– Vi kommer att bygga om vilket leder till att vi får ett utökat antal tillgängliga rum för patienterna som vi kan disponera som vårdlokaler. I slutändan handlar det om tre ytterligare rum att ha väntande patienter i vilket innebär att trycket lättar.

Separata flöden

Precis som på nybyggda, moderna akutmottagningar ska mottagningen separera ingångsflödena. Det vill säga att de patienter som anmäler sig själva inte har samma omhändertagandeväg som patienter som transporteras dit med polis eller kriminalvård.

– Det vi gör är att bygga en liten akutmottagning i akutmottagningen helt enkelt. Även det här är en integritetsfråga, dels för patienterna som kommer själva men också för dem som kommer med fot- eller handboja och slipper vara till allmän beskådan. Vi kommer även kunna ta övervakade urinprov på ett icke-integritetskränkande sätt, något vi inte kan göra idag.

Förbättrad arbetsmiljö

– Det blir betydligt lättare att avgränsa patienter som är stökiga och det behöver inte ske någon konfrontation mellan dem och övriga sökande. En kriminalvårdspatient kan färdigbehandlas i den nya enheten som innehåller ett undersökningsrum, ett väntrum, ett samtalsrum och en expedition och behöver inte gå in i den vanliga verksamheten. Det kan ju röra sig om berusade och påverkade personer, det kommer att bli en lugnare miljö för alla. Ombygganden ger bättre säkerhet och arbetsmiljö samt ökad integritet, säger Fredrik Bengtsson.

Verksamheten kommer att ha öppet som vanligt under ombyggnationen som beräknas starta i augusti. 

Publicerat 2015-03-04