Psykologisk behandling utifrån kultur och kontext

Vad ger psykologer kulturella och kontextuella faktorer för betydelse vid psykologisk behandling? Det har Malin Idar Wallin undersökt genom en studie i samband med Norra Stockholms psykiatris forskarintroduktion. 

13 psykologer med erfarenhet av att arbeta med människor från olika kulturer och kontext deltog i studien. Under våren genomfördes två fokusgruppsintervjuer.

– Resultaten från studien visar att psykologerna ser till de individuella behoven men att deras roll behöver anpassas till det kulturella ramverket. Det kan exempelvis innebära en anpassning i valet av behandlingsmetoder, vilka som deltar i behandlingen och hur denna utformas, säger Malin Idar Wallin, enhetschef för VUB- och KAS-teamen. 

En slutsats från studien kan vara att psykiatrin behöver mer kulturellt anpassad informationsspridning.

– Det handlar ju om att göra vården mer tillgänglig, och då bör den även anpassas efter kulturell och kontextuell bakgrund. Man kan också fundera över om psykiatrin skulle kunna erbjuda psykologisk behandling i en mer neutral kontext, till exempel vid en vårdcentral, för att komma runt en stigmatiserad bild av psykiatrin.

Enligt Malin behövs det mer forskning på området.

– Jag tänker att man skulle kunna gå vidare och göra en större studie med mer specifika frågor utifrån resultaten. Jag tror att det är ett väldigt viktigt område. Vi har just nu ett stort inflöde av människor från andra kulturer till Sverige och vi behöver kunna möta det. Och vill vi kunna möta dem på ett kompetent sätt behöver vi lära oss mer inom området.

Deltog i NSP:s forskarintroduktion

Intresset för transkulturell psykiatri väcktes när Malin skrev sin magisteruppsats i ledarskap- och organisationsutveckling. Studien genomförde hon i Sydsudan i samarbete med Röda korset.

– Studien handlade om ledarskap av volontärer som arbetar i kris, katastrof och konflikt där jag intervjuade personer på plats. När det kom till frågor kring psykosocialt stöd märkte jag att det blev konstigt. Antingen förstod inte intervjupersonerna vad jag pratade om, eller så ville de inte prata om det. Då började jag intressera mig för hur det skiljer sig i synen på mental hälsa och hur man kan arbeta inom detta område där det finns mycket stigma kring psykisk ohälsa.

Intresset utvecklades genom Harvardutbildningen Global Mental Health: Trauma and Recovery Certificate Program och senare vid Norra Stockholms psykaitris forskarintroduktion.

– Det är roligt att kliniken har den här förberedande utbildningen för den som vill få kunskap om forskarvärlden. Introduktionsveckan ger en inblick i olika forskningsmetoder, sedan får man fördjupa sig i den man väljer. Jag kan absolut rekommendera andra att delta, säger Malin.

Publicerad 2015-09-30