Rätt information så snabbt som möjligt

Nyanlända bör få information om hälsa så tidigt som möjligt efter ankomsten till Sverige, något som förebygger fysisk och psykisk ohälsa samt underlättar integration. Det är en av slutsatserna efter ett projekt med fokus på ensamkommande barn. 

Projektet ”Hälsokommunikation till afghanska flyktingar med fokus på ensamkommande barn” avslutades nyligen. Syftet var att utveckla gruppens, samt vuxna flyktingars, kunskaper om migration och psykisk ohälsa, levnadsvanor samt sexuell hälsa och samlevnad.


Soraya Sohrabi, projektledare och hälsokommunikatör vid Transkulturellt Centrum, har träffat omkring 140 ungdomar och ser ett stort informationsbehov.

– Det är oerhört viktigt att information om sjukvård och hälsa överförs så tidigt som möjligt till de nyanlända. Risken är annars att de får felaktiga fakta från andra eller själva möter sjukvården med förväntningar som inte kan uppfyllas.

Anpassa informationen

Enligt Soraya bör informationen om hälsofrågor också noggrant anpassas efter målgruppen.

– Man måste utgå från den kunskap och erfarenhet de har från hemlandet jämfört med hur det fungerar i Sverige. Oftast har man som vårdpersonal samma förväntningar på nyanlända som svenskar, det är väldigt viktigt att man har den kulturella bakgrunden i åtanke. Sådana frågor kan vi på Transkulturellt Centrum utbilda vårdpersonal i.

– Många av de nyanlända har en negativ bild av vården här, till exempel att man kanske blivit hemskickad från akuten efter lång väntan. När jag förklarat för dem hur det fungerar får de mer förståelse. Det är inte fel på systemet, men det gäller att hitta rätt, att veta när och vart man ska vända sig.

Mindre stress och ökat självförtroende

Projektet, som pågick i två år, har utvärderats löpande och uppföljningarna visar att gruppträffarna haft en positiv inverkan på deltagarna.

– Ungdomarna har visat mindre stress, ökat självförtroende samt bättre koncentration och skolresultat. Även de vuxna flyktingarna har visat på mindre stress, bättre sömn och ökat motionerande.

Transkulturellt Centrum ger kurser och kan lägga upp utbildningar utifrån hur behoven ser ut. Alla med vårdavtal i landstinget kan få hjälp och vårdpersonal kan kontakta Transkulturellt Centrum direkt och få stöd i bemötandet av nyanlända.