rTMS i Socialstyrelsens nya riktlinjer

Socialstyrelsen har nu tagit med repetitiv transkraniell magnetstimulering, rTMS, i sina nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Sedan 2014 ges behandlingen på Norra Stockholms psykiatri.

TMS, som det ofta benämns, kan enligt de nya riktlinjerna ges till patienter med medelsvår till svår depression, och innebär att den främre delen av hjärnan stimuleras genom korta pulser av ett magnetfält. Behandlingen som tar ungefär tjugo minuter att genomföra ges dagligen under fyra veckor, sammanlagt vid 20 tillfällen.

TMS-apparat på Mottagning för hjärnstimulering


Enligt Socialstyrelsen är det idag ett 50-tal personer per år som behandlas med metoden. Norra Stockholms psykiatri och Psykiatri Sydväst är några av de få kliniker i landet där behandlingen hittills genomförts i projektform. På NSP ges behandlingen vid Mottagning för hjärnstimulering. 

– I och med de nya riktlinjerna från Socialstyrelsen kan vi snart erbjuda behandlingen till många fler patienter. Depression är ett stort hälsoproblem och TMS kan vara ett väldigt bra komplement när till exempel läkemedel eller KBT inte hjälper, säger Johan Lundberg, chef för sektionen för affektiva sjukdomar, Norra Stockholms psykiatri.

Fakta

Transkraniell magnetstimulering, TMS, är en teknik som används för att med hjälp av upprepade korta magnetiska pulser skapa en svag ström i hjärnan som påverkar nervcellers aktivitet. Pulserna skapas av elektromagnetisk spole placerad intill patientens hårbotten och skapar ett elektriskt fält i den underliggande hjärnvävnaden. När fältet är över en viss tröskel, och riktad i lämplig riktning, påverkas nervcellernas aktivitet.

Under behandlingen är patienten vaken och sitter i en stol med en särskild hjälm på huvudet. Hjälmen kan ibland uppfattas som obekväm. En del patienter upplever huvudvärk under behandlingen och några timmar därefter. Under behandlingen hörs knackningar som kan uppfattas som obehagliga, därför bör patienten ha öronproppar under tiden.

Publicerat 2016-12-22