Självvald inläggning igång på avdelning 4

Sedan den 1 februari finns en säng tillgänglig på avdelning 4 för patienter med självvald inläggning. Förhoppningen är att patienterna ska få ett större inflytande över sitt sjukdomsförlopp och därmed minska antalet vårddagar.

Daniele Spagnolo, enhetschef på avdelning 4, hoppas att patienterna inte kommer behöva vårdas lika ofta.

Daniele Spagnolo

– De kanske kommer vårdas vid fler tillfällen, men sammanlagt ha färre vårddagar. Deras självständighet kommer öka och det är ju något vi alla människor strävar efter, säger han.

Patienten, som ska ha en psykossjukdom, skriver på ett kontrakt tillsammans med avdelning 4 och Mottagning för psykossjukdomar, Serafen för att ha möjligheten till självvald inläggning. I kontraktet står bland annat att patienterna ska få större möjlighet att påverka sitt sjukdomsförlopp.

– Att patienterna medverkar och är aktiva i sin egen vård är ett av våra mål. Man kan lägga in sig när man vill och för vilken orsak som helst. Det kan vara när man mår dåligt naturligtvis, men kanske också när man känner sig ensam och behöver komma in och träffa folk eller av andra orsaker. Man får gå när man vill och kan stanna på avdelningen i fem dygn åt gången.

– Vi räknar med att skriva cirka 20 kontrakt. Responsen från patienterna har varit positiv, bara vetskapen att man har någonstans att ta vägen är en trygghet.

Pilot till en modul

Avdelning 5 var först med att införa självvald inläggning på Norra Stockholms psykiatri hösten 2014.

– Nu är vi på avdelning 4 pilot för en modul med rutiner och riktlinjer. Om vi tycker att den är bra ska vilken enhet som helst kunna använda den och köra igång direkt, det blir ett startkit helt enkelt, säger Daniele Spagnolo.

Publicerad 2016-02-26