Självvald inläggning uppskattat av patienterna

Den personliga friheten, stödjande samtal och rogivande miljö i rummet. Det är några av de saker patienterna tycker förbättrat deras psykiska hälsa under självvald inläggning vid emotionell instabilitet. Nu har projektets halvårsrapport kommit.

SI-rummet på avdelning 24

Självvald inläggning, SI, vid emotionell instabilitet är ett kliniskt utvecklingsprojekt som består av ett samarbete mellan öppen- och heldygnsvård inom NSP. Projektet innebär att en sängplats finns tillgänglig på en avdelning enligt överenskommelse mellan patienten och ansvarig personal. Inläggningen sker på patientens initiativ och är kortvarig, ett till tre dygn.

Sedan starten i november har 23 patienter skrivit ett SI-kontrakt. Enkätsvar vid utskrivningarna visar att patienterna är nöjda.

– Patienterna lyfter bland annat fram de rogivande rummen, stödjande samtal och möjligheten till avkoppling. Självvald inläggning ska ju erbjuda en time-out i en trygg miljö för att minska stress och hotande kris så det känns bra, säger Joachim Eckerström, projektledare.