Slutrapport från Medarbetare med brukarerfarenhet

Medarbetare med brukarerfarenhet, MB, har erbjudit patienterna möjlighet att få stöd av öppet egenerfaren personal. De har också ökat kompetensen i arbetsgruppen med sin kunskap. Nu är projektets slutrapport här.

 

Medarbetare med brukarerfarenhet, MB, är en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning som anställs med erfarenheten som uttalat kompetenskrav. Projektet pågick under 2016 och var gemensamt mellan Psykiatri Södra Stockholm och Norra Stockholms psykiatri.

Tillsammans med övrig personal har MB, främst inom heldygnsvården, arbetat med att i en coachande roll stötta patienten i sin återhämtning. Ett av projektets mål var att erbjuda patienter inom heldygnsvården fler möjligheter till gemensamma regelbundna aktiviteter. MB har bland annat hållit i promenader, morgonsamlingar, kreativa verkstäder och hjälpt till med Patientforum.

– Det har varit väldigt uppskattat bland patienterna. 86 procent tyckte att aktiviteterna som MB hållit i varit till hjälp. Majoriteten av patienterna ansåg även att MB varit ett stöd. Ser man till projektet överlag har vi lyckats uppfylla tre av fyra mål med aktiviteter, kamratstödjande insatser och konkreta exempel på återhämtning, säger Åsa Steinsaphir, projektledare vid Norra Stockholms psykiatri.

På Norra Stockholms psykiatri har de två MB som arbetat i projektet fått fortsatt anställning, nu som en del av ordinarie verksamhet.

– De kommer fortsätta ha samma arbetsuppgifter, både i heldygns- och öppenvård, och även fortsätta att vidareutveckla funktionen.

Publicerad 2017-03-20