Gruppträffar som stöttar barn och vuxna

Barnkraft är stödgrupper för föräldrar och barn där föräldern har psykisk ohälsa. – Träffarna gör barnen tryggare och föräldrarna säkrare på hur man ska prata om psykisk ohälsa hemma, säger Margareta Lundh, övergripande barnsamordnade på Norra Stockholms psykiatri.

Grupperna träffas tio gånger och två gruppledare är med i både barn- och föräldragruppen. Vid det första, sjunde och tionde mötet ses barn- och föräldragrupperna tillsammans. På träffarna arbetar man med olika teman.

– För barnen kan det till exempel vara att man pratar om vad psykisk ohälsa är, hur man hanterar besvärliga situationer eller hur självkänslan kan stärkas. I föräldragruppen försöker man förstå sin sjukdom, utbyta erfarenheter, stärka de positiva sidorna i föräldraskapet och diskutera hur man bättre kan hjälpa sitt barn. 

Barnkraftsträffarna har anordnats ungefär en gång per termin sedan 2008.

– Det man kan se efter varje omgång är att barnen blir lite tryggare och föräldrarna blir säkrare på hur man ska prata hemma om psykisk ohälsa. Att både barn och föräldrar får träffa andra som är i samma situation är en väldigt viktig del i det hela. Det är också en stor fördel om förälderns partner deltar, säger Margareta.

Trygghetskort och frågelåda

Varje träff inleds och avslutas med att deltagarna får använda väderlekskort som symboliserar hur det kändes innan och efter mötet.  I barngruppen sparar man korten för varje träff så man kan se om det är någon skillnad.

– Korten är bra, barnen kan berätta väldigt mycket genom dem. Vi använder oss ofta av bilder och barnen får rita för att uttrycka vad de känner. På en träff gör barnen också ett trygghetskort där de tillsammans med föräldern tagit fram namn och nummer till viktiga personer att ringa till.

I barngruppen finns det också en frågelåda.

– I den lägger barnen allmänna frågor till föräldrarna som sedan besvaras på en gemensam träff. Det kan vara: Varför är du så ledsen? Varför sover du så mycket eller vad är depression?

Ny gruppstart i höst

Den 23 september startar en grupp för föräldrar som har barn födda 2005-2008. Träffarna sker onsdagar klockan 16.00–18.00 på Allmänpsykiatriska mottagningen Väst i Alvik. Läs mer och anmäl dig här. Du kan även kontakta övergripande barnsamordnare Margareta Lundh på telefon 08-123 483 09.

Barnkraft är en verksamhet i samverkan mellan stadsdelsförvaltningarna Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Bromma, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Hässelby-Vällingby, Järvapsykiatrin, Ekerö kommun samt Norra Stockholms psykiatri.

Publicerat 2015-05-29