Aktuell forskning

Inom Norra Stockholms psykiatri pågår olika forskningsaktiviteter och projekt löpande då forskning är ett av klinikens tre huvudområden. De andra två områdena är specialistpsykiatrisk sjukvård och utbildning av vårdpersonal.

För närvarande pågår forskning inom bland annat bipolär sjukdom, psykossjukdom, depression och suicidprevention. En stor del av forskningen sker i nära samarbete med Karolinska Institutet och Centrum för psykiatriforskning.