Aktuell forskning

Norra Stockholms psykiatri har en lång och gedigen tradition av klinisk psykiatrisk forskning och utbildning. En stor del av forskningen sker i samarbete med Karolinska Institutet och Centrum för psykiatriforskning.

Just nu pågår ett antal forskningsprojekt inom områden som till exempel bipolär sjukdom, psykossjukdomar, självmord, transkulturell psykiatri samt adhd.

Forskningsstrategi

Läs Norra Stockholms psykiatris forskningsstrategi

Forskarintroduktionsvecka

All personal inom NSP har möjlighet att söka till en forskarintroduktionsvecka, som är ett utmärkt tillfälle att pröva på vad forskning kan vara. Det finns även stora möjligheter att gå med i någon av klinikens forskargrupper. För närvarande är drygt 10 doktorander registrerade med koppling till NSP:s forskning, och närmare 25 medarbetare är disputerade.

Ett uttalat mål med den forskning som bedrivs inom kliniken är att den på ett eller annat sätt ska kunna komma våra patienter till del i form av förbättrad kartläggning, behandling, bemötande eller riskbedömningar.

Ett starkt fokus på forskning, utveckling och utbildning är en förutsättning för att medarbetare ska kunna ge vård och behandling av högsta tänkbara kvalitet till våra patienter.