Intervjustudie efter självskada

Många som dör i suicid har tidigare sökt psykiatrisk vård, ofta efter suicidförsök. Bedömningar av risken för att någon senare ska ta sitt liv är dock svåra att göra. Få studier har undersökt möjligheten att förutsäga risken för suicid i en tillräckligt stor grupp av patienter.

Många som dör i suicid har tidigare sökt psykiatrisk vård, ofta efter suicidförsök. Bedömningar av risken för att någon senare ska ta sitt liv är dock svåra att göra. Få studier har undersökt möjligheten att förutsäga risken för suicid i en tillräckligt stor grupp av patienter.

Sedan 2012 pågår en intervjustudie vid Norra Stockholms psykiatri. Vi intervjuar sökande efter suicidförsök och självskada som söker på Länsakuten och även patienter som efter ett suicidförsök stannar kvar på vår klinik eller direktinläggs vid vårdavdelningar inom Norra Stockholms psykiatri. De som söker vård efter en självskadehandling eller efter suicidförsök tillfrågas om deltagande i studien av forskningssjuksköterskor från Länsakuten.

Vi använder både välkända och nya skattningsskalor i en stor grupp av personer som gjort självskador eller suicidförsök. Intervjuerna görs av särskilt utbildade sjuksköterskor från Länsakuten. Vi kommer att följa upp patienterna som deltar genom deras journaler. Studien är godkänd av etisk kommitté, personuppgiftsombudet och Datainspektionen.

Genom studien kan vi undersöka olika bedömningsskalors förmåga att värdera suicidrisken. Studien som utförs i Stockholm, Göteborg och Umeå, kommer genom sitt stora antal deltagare kunna svara på frågeställningar av stort kliniskt värde och som tidigare varit obesvarade. Denna kunskap kommer leda till förbättrade möjligheter till förebyggande insatser och rätt behandling