Suicidförsök och suicid

Självmord, suicid, är ett folkhälsoproblem. Under 80- och 90-talen minskade antalet suicid i Sverige, men under 2000-talet har det inte skett någon ytterligare minskning. När det gäller suicidförsök ser vi en kraftig ökning de senaste tio åren, framförallt hos unga kvinnor men också hos unga män.

Vi studerar vad som händer före och efter självmordsförsök. Det övergripande syftet är att bättre förstå och på sikt minska risken för att någon ska dö i självmord. 

Vi gör dels studier utifrån patientregister där vi inte träffar patienten som ingår i forskningen. Dels pågår en studie där personer som sökt akut psykiatrisk vård efter självmordsförsök erbjöds delta. Den bygger på intervjuer av en särskilt utbildad sjuksköterska eller läkare. 

Vi har visat att den psykiatriska diagnosen vid suicidförsöket har betydelse för att förstå risken för senare suicid. Vid allvarlig psykisk sjukdom som schizofreni och affektiv sjukdom var risken att senare dö i självmord avsevärt högre än vid andra tillstånd. Vi har också visat att det tillvägagångssätt man använt vid suicidförsöket hade stor betydelse för risken att senare dö i självmord på både kortare och längre sikt.